SVĀRSTA prasmes IKDIENAI VIDEOkurss

Mācies sev ērtā laikā, sev ērtā vietā

Ko svarīgi zināt par darbu ar svārstu

Svārsts ir vienkāršs un ikdienišķs diagnostikas instruments

  • Svārstam uzdodot jautājumu, noteikti ir jāiemācās kontrolēt savas emocijas. Kā arī jāiemācās mierīgi, iekšēji līdzsvaroti ar pateicību pieņemt jebkuru atbildi. Tas ir svarīgi un nepieciešami, lai ar savu psihisko enerģiju (domu spēku) neuzspiežat svārstam šūpoties tā kā jums visvairāk gribētos un netraucētu saņemt atbildi no smalkās pasaules.
  • Šī spēja sevī ir jātrenē. Tikai tad svārsts kļūs par patiesu sabiedroto un padomdevēju…
  • Jūs uzdodat jautājumus savam Augstākajam Es, un saņemat uz tiem atbildes ar svārsta palīdzību.
  • Noslēpums nav materiālā, no kā izgatavots pats svārsts, bet tajā, ka jūsu Augstākais Es var sniegt jums atbildes, izmantojot jūsu ķermeni kā starpnieku. Jūsu Augstākais Es raida signālus, kuri apejot apziņu tiešā veidā nonāk jūsu muskuļos.
  • Darbs ar svārstu ir meditācijas veids. Tas prasa dažas iemaņas, praksi, un protams arī ticību tam. Bet ar ticību mums bieži rodas problēmas. Un tāpēc tiek piedāvāta zinātniska pieeja.
  • Lai varētu izpētīt nezināmo, zinātnieki izmanto kādu noteiktu hipotēzi. Pētījumu rezultātu vārdā viņi pieņem ticībai to, ka hipotēze ir patiesa, bet pēc tam to pārbauda.

Pieteikuma anketa    e-pasts: viedatelpa@inbox.lv